Неділя, 26 Червня

Монографії

Монографії Задорожнього О.В.

Монографії Задорожнього О.В.

Монографії
На кафедрі міжнародного права ІМВ КНУТШ (вул.Мельникова 36/1, каб.301) можна придбати наступні монографії Президента УАМП, професора, доктора юридичних наук Задорожнього Олександра Вікторовича: 1. Генеза міжнародної правосуб'єктності України : монографія / О. В. Задорожній; Укр. асоц. міжнар. права, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - Київ : К.І.С., 2014. - 687 c. 2. Міжнародне право в міждержавних відносинах України і Російської Федерації, 1991 - 2014 : монографія / О. В. Задорожній; Укр. асоц. міжнар. права, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - Київ : К.І.С., 2014. - 959 c. 3. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів міжнародного права : монографія / О. В. Задорожній; Укр. асоц. міжнар. права, Київ.