Середа, 17 Серпня

Піклувальна Рада

Андрейченко Світлана Сергіївна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету

Волошин Юрій Олексійович – доктор юридичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Денисов Володимир Наумович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В.М. Корецького

Довгерт Анатолій Степанович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Калакура Віктор Ярославович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кориневич Антон Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент, Постійний представник Президента України і Автономній Республіці Крим

Кулеба Дмитро Іванович – кандидат юридичних наук, Міністр закордонних справ України

Кулько Андрій Вадимович – доктор юридичних наук

Меленко Сергій Гаврилович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри європейського права та порівняльного правознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Мельник Андрій Ярославович – кандидат юридичних наук, Надзвичайний і Повноважний Посол України у Федеративній Республіці Німеччина

Мицик Всеволод Всеволодович – доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Речицький Всеволод Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Савчук Костянтин Олександрович – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України

Смирнова Ксенія Володимирівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стешенко Володимир Миколайович – кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого