Понеділок, 22 Липня

Піклувальна Рада

Андрейченко Світлана Сергіївна – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету

Волошин Юрій Олексійович – доктор юридичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету

Довгерт Анатолій Степанович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри міжнародного приватного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Калакура Віктор Ярославович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного приватного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кориневич Антон Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент, Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України

Кулеба Дмитро Іванович – кандидат юридичних наук, Міністр закордонних справ України

Кулько Андрій Вадимович – доктор юридичних наук

Меленко Сергій Гаврилович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри європейського права та порівняльного правознавства Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Мельник Андрій Ярославович – кандидат юридичних наук, заступник Міністра закордонних справ України

Мицик Всеволод Всеволодович – доктор юридичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Речицький Всеволод Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Стешенко Володимир Миколайович – кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого