Sunday, March 7

Правління

Президент УАМП  –  Буткевич Володимир Григорович, доктор юридичних наук, професор, суддя Європейського суду з прав людини у відставці, Віце-президент Академії наук вищої школи України

Перший віце-президент УАМП  –  Гнатовський Микола Миколайович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Президент Європейського комітету із запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню

Віце-президент УАМП   –   Буткевич Ольга Володимирівна, доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мицик Всеволод Всеволодович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Комітету експертів Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, Заслужений діяч науки і техніки України

Тарасов Олег Володимирович (координатор Східного центру, м. Харків) – доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Короткий Тимур Робертович (координатор Південного центру, м. Одеса) – кандидат юридичних наук, професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія»

Микієвич Михайло Миколайович (координатор Західного центру, м. Львів) – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри європейського права, заступник декана факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка

Жумаділов Арсен Куатович – голова громадської організації «Кримський інститут стратегічних досліджень»

Буроменський Михайло Всеволодович (головний редактор «Українського щорічника міжнародного права») – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Голова постійної делегації України для участі в роботі GRECO (Група держав Ради Європи проти корупції)

Денисов Володимир Наумович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України

Калакура Віктор Ярославович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Красовський Костянтин Юрійович – кандидат юридичних наук

Муравйов Віктор Іванович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Репецький Василь Миколайович – кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права Львівського національного університету імені Івана Франка