Субота, 18 Травня

Монографії Задорожнього О.В.

На кафедрі міжнародного права ІМВ КНУТШ (вул.Мельникова 36/1, каб.301) можна придбати наступні монографії Президента УАМП, професора, доктора юридичних наук Задорожнього Олександра Вікторовича:

1. Генеза міжнародної правосуб’єктності України : монографія / О. В. Задорожній; Укр. асоц. міжнар. права, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : К.І.С., 2014. – 687 c.
2. Міжнародне право в міждержавних відносинах України і Російської Федерації, 1991 – 2014 : монографія / О. В. Задорожній; Укр. асоц. міжнар. права, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : К.І.С., 2014. – 959 c.
3. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів міжнародного права : монографія / О. В. Задорожній; Укр. асоц. міжнар. права, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : К.І.С., 2015. – 712 c.
4. Анексія Криму – міжнародний злочин : монографія / О. В. Задорожній; Укр. асоц. міжнар. права, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : К.І.С, 2015. – 572 c.
5. Міжнародне право у відносинах України та Російської Федерації : монографія / О. В. Задорожній; Укр. асоц. міжнар. права, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : К.І.С., 2016. – 559 c.

6. Российская доктрина международного права после аннексии Крыма : монография / А. В. Задорожний, Укр. ассоц. междунар. права, Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. Ин-т междунар. отношений. – Киев : К.И.С., 2015.– 143 с.
7. Оправдать любой ценой. Агрессивная война Российской Федерации против Украины и трансформация российского видения международного права : монография / А. В. Задорожний, Укр. ассоц. междунар. права, Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко. Ин-т междунар. отношений. – Киев : К.И.С., 2016. – 455 с.

8. International Law in the Relations of Ukraine and the Russian Federation : Monograph / Oleksandr V. Zadorozhnii. – K.I.S. : Kyiv, 2016. – 628 p.
9. Russian doctrine of international law after the annexation of Crimea : Monograph / Oleksandr V. Zadorozhnii. – K.I.S. : Kyiv, 2016. – 152 p.

Можливим є замовлення і доставка книг Новою поштою.
З усіма питаннями звертайтеся на e-mail: jusintergentes.uail@gmail.com