Субота, 18 Травня

Оголошення щодо перенесення Конференції ВГО “Українська асоціація міжнародного права”

Відповідно до п. 7.10 Статуту ВГО “Українська асоціація міжнародного права”, Конференція УАМП, вищий орган управління організації, скликається не рідше одного разу на рік за рішенням Правління.
Правління УАМП на своїх засіданнях у листопаді (у режимі відеоконференції) та грудні (шляхом заочного опитування) 2022 р. обговорювало питання скликання чергової Конференції УАМП. Головними питаннями обговорення були можливість обрання делегатів Конференції від відокремлених підрозділів та секцій УАМП і можливість забезпечити спільну присутність делегатів як очно, так і в режимі відеоконференції.
У зв’язку з цим, з метою дотримання прав і обов’язків всіх членів організації, Правлінням було прийнято рішення про неможливість виконання п. 7.10 Статуту через об’єктивні обставини, що не залежать від ВГО «УАМП». Зокрема, обставинами непереборної сили є відсутність проміжку часу, коли постачання електроенергії є стабільним на всій території України, а також відсутність можливості забезпечити безпеку учасників Конференції під час повітряних тривог.

Чергова Конференція УАМП буде скликана Правлінням відповідно до п. 7.10 Статуту за першої можливості забезпечення виконання інших положень Статуту, зокрема п. 7.4 і 7.9.