Субота, 18 Травня

Треті щорічні міжнародно-правові читання, присвячені пам’яті Олександра Задорожнього

Українська асоціація міжнародного права запрошує науковців, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів та практиків взяти участь у Третіх щорічних міжнародно-правових читаннях, присвячених пам’яті Олександра Задорожнього, доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2003-2017 рр.), Заслуженого юриста України, члена-кореспондента Академії правових наук України, Президента Української асоціації міжнародного права (1999-2017 рр.).

Міжнародно-правові читання відбудуться 21 червня 2019 року  за адресою: вул. Мельникова, 36/1, зал Вченої ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (третій поверх).

Міжнародно-правові читання заплановані як платформа як для обговорення та (пере)осмислення наукового спадку Олександра Задорожнього, так і поточного стану, викликів та можливостей міжнародно-правового регулювання як дослідниками, так і практиками.

Перед проведенням міжнародно-правових читань буде видано збірник тез доповідей учасників. У зв’язку з цим, просимо надсилати заявку із текстом доповіді (до 6 сторінок, формат сторінки ‑ А4, без нумерації, орієнтація – книжкова, поля ‑ верхнє, нижнє, праве, ліве – 20 мм.; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; абзац – 1,25 мм; вирівнювання по ширині; посилання на джерела в тексті слід наводити у порядку їх використання в квадратних дужках із зазначенням номера джерела та через кому номера сторінки: [1, с. 243]) та інформацією про автора (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, контактний телефон) електронною поштою до 1 червня 2019 року на адресу: jusintergentes.uail@gmail.com.

Організаційний комітет конференції залишає за собою право на відбір матеріалів. Статті, які будуть оформлені без дотримання вимог, не будуть розглядатися. Про прийняття матеріалів авторам буде повідомлено до 10 червня 2019 року.

Програма міжнародно-правових читань буде розіслана учасникам та розміщена на веб-сайті Української асоціації міжнародного права за адресою: www.uail.com.ua.