Вівторок, Квітень 24

Міжнародний Суд ООН оголосив наказ у справі Україна проти РФ щодо запровадження тимчасових заходів

Міжнародний Суд ООН оголосив наказ у справі Україна проти РФ щодо запровадження тимчасових заходів

Без категорії
19 квітня 2017 року МС ООН оголосив наказ щодо запровадження тимчасових заходів у скарзі України до МС ООН щодо порушення Російською Федерацією своїх зобов'язань за двома конвенціями: Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму і Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (справа Україна проти Російської Федерації). Суд визнав свою юрисдикцію prima facie у цій справі. МС ООН частково задовольнив вимоги України щодо запровадження тимчасових заходів, відмовивши Україні у затвердженні тимчасових заходів проти РФ за Міжнародною конвенцією щодо заборони фінансування тероризму, зазначивши, що Україна не дотрималася тих стандартів доказової бази, щоб довести умисність дій РФ у перерахуванні коштів для бойовиків на Донбасі. Однак Суд погодився з наявніс
Круглий стіл 7 квітня “Проблеми імплементації міжнародних і регіональних стандартів захисту тварин в національне законодавство”

Круглий стіл 7 квітня “Проблеми імплементації міжнародних і регіональних стандартів захисту тварин в національне законодавство”

Без категорії, Конференції УАМП
Шановні колеги! Українська асоціація міжнародного права, ГО "Юристи за захист тварин", NGO "Compassion in World Farming" при підтримці Інституту міжнародних відносин КНУТШ запрошують вас взяти участь у круглому столі: "Проблеми імплементації міжнародних і регіональних стандартів захисту тварин в національне законодавство", який відбудеться 7 квітня об 11.00 у залі Вченої Ради ІМВ за адресою: м.Київ, вул.Мельникова 36/1, 3 поверх. Під час круглого столу планується обговорити широке коло питань - від термінологічного апарату до аналізу чинного законодавства щодо захисту тварин. Вхід вільний. За результатами круглого столу планується видання збірки тез. Заявки на участь у круглому столі, а також тези доповідей прохання надсилати до 5 квітня на електронну адресу УАМП: jusintergentes.uail
Розпочато прийом статей у перше число УЧМП 2017 року

Розпочато прийом статей у перше число УЧМП 2017 року

Без категорії
Шановні колеги! Розпочався прийом статей до першого числа 2017 року фахового журналу з міжнародного права - Українського часопису міжнародного права. Загальні вимоги до структури наукових статей: 1. постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 3. формування цілей статті (постановка завдання); 4. виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 5. висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Вимоги до оформлення тексту наукових статей: • о
Щорічні збори УАМП – 26 січня 2017 року

Щорічні збори УАМП – 26 січня 2017 року

Конференції УАМП
Шановні колеги! 26 січня 2017 року відбудуться Щорічні збори Української асоціації міжнародного права. Загальна тема зборів: “Проблеми організації наукових досліджень і викладання міжнародного права в ВНЗ України: завдання Української асоціації міжнародного права на 2017-2019 рр.”
Пропозиції до «Концепції вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії»

Пропозиції до «Концепції вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії»

Публікації
1. Реформування юридичної освіти передбачає комплексний підхід до вдосконалення здобуття правничої освіти в галузі знань 08 "Право", яка складається зі спеціальностей 081 "Право" та 082 "Міжнародне право" . Втім Концепцією не передбачено спеціальності 082 «Міжнародне право»* (*В разі набуття чинності Постановою Кабінету Міністрів від 23.11.2016 р. «Про внесення змін до Постанови КМУ від 23 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» особи, які здобули вищу освіту за спеціальностями "081 Право", "262 Правоохоронна діяльність" та "293 Міжнародне право" на бакалаврському і магістерському рівні вищої освіти мають право обіймати посади або займатися діяльністю, що передбачають наявність вищої юридичної
Монографії Задорожнього О.В.

Монографії Задорожнього О.В.

Монографії
На кафедрі міжнародного права ІМВ КНУТШ (вул.Мельникова 36/1, каб.301) можна придбати наступні монографії Президента УАМП, професора, доктора юридичних наук Задорожнього Олександра Вікторовича: 1. Генеза міжнародної правосуб'єктності України : монографія / О. В. Задорожній; Укр. асоц. міжнар. права, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - Київ : К.І.С., 2014. - 687 c. 2. Міжнародне право в міждержавних відносинах України і Російської Федерації, 1991 - 2014 : монографія / О. В. Задорожній; Укр. асоц. міжнар. права, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. - Київ : К.І.С., 2014. - 959 c. 3. Порушення агресивною війною Російської Федерації проти України основних принципів міжнародного права : монографія / О. В. Задорожній; Укр. асоц. міжнар. права, Київ.
Вимоги для подання статей в УЧМП

Вимоги для подання статей в УЧМП

Публікації
ВИМОГИ щодо оформлення наукових статей, які публікуються в журналі "УКРАЇНСЬКИЙ ЧАСОПИС МІЖНАРОДНОГО ПРАВА" Загальні вимоги до структури наукових статей: 1. постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; 2. аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; 3. формування цілей статті (постановка завдання); 4. виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 5. висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. Вимоги до оформлення тексту наукових статей: • обсяг статті – 6-12 сторінок (більші за
УЧМП 3/2016

УЧМП 3/2016

Публікації
Шановні колеги! Вийшло друком чергове число Українського часопису міжнародного права 3/2016. Примірник можна взяти на кафедрі міжнародного права ІМВ КНУТШ за адресою: вул. Мельникова 36/1, 3 поверх, ауд. 301. До 1 березня приймаються статті у перше число Часопису 2017 року. Зміст УЧМП 3/2016: Актуальні проблеми міжнародного права Олександр Задорожній Юридичний зміст принципу невтручання у внутрішні справи держав і пропаганда РФ щодо подій в Одесі 2 травня 2014 року ............................ С.5 Міжнародне публічне право Микола Гнатовський Міжнародне гуманітарне право у контексті дискусії про фрагментацію системи міжнародного права ............................... С.18 Захар Тропін Договірна інституціоналізація мирних засобів вирішення міжнародних спорів ...........
Міжнародні злочини: історія і сучасність – конференція 29 грудня

Міжнародні злочини: історія і сучасність – конференція 29 грудня

Конференції УАМП
29 грудня 2016 року в ІМВ КНУТШ (зала ЗВР ІМВ/ІЖ, третій поверх, Мельникова 36/1, 04119) відбудеться круглий стіл ІМВ/Української асоціації міжнародного права: “Міжнародні злочини: історія і сучасність”. Доповідачі: Професор Антонович М.М.: “Голодомор як злочин геноциду проти української нації в контексті світових геноцидів”. Професор Бабін Б.В.: “Непокарані міжнародні злочини, вчинені під час Другої світової війни: сучасні правові доктрина та практика”. Доцент Коріневич А.О.: “Злочини за міжнародним правом та збройний конфлікт на території України: встановлення справедливості”. Початок круглого столу о 11.00. Запрошуються всі бажаючі. Вхід вільний.

Відповідь УАМП на «Білу книгу» МЗС РФ

Без категорії
Не дивлячись на те, що в листопаді цього року відбудеться четверта річниця Революції гідності, міфи про те, що саме відбувалося на Майдані в кінці 2013 - на початку 2014 року, досі живі. Пропагандиська машина РФ продовжує нав'язувати своє бачення тих трагічних подій, перекручуючи реальність. Тому нам здається, що варто нагадати про те, що в дійсності тоді відбувалося в центрі Української столиці. Вашій увазі пропонується «Чистая книга» - відповідь групи юристів-міжнародників – членів УАМП на оприлюднену МЗС РФ «Белую книгу», в якій російські дипломати подали своє офіційне бачення й аналіз громадянського протистояння листопада 2013 – березня 2014 рр. Кількість «неточностей», «пробілів», відверта фальсифікація та маніпуляція фактами у «Білій книзі» не могли лишитися непоміченими членами У